Чи необхідно розміщувати в доступних для огляду місцях у приміщенні платника податків копію свідоцтва про реєстрацію його як платника ПДВ? – Так, зазначена вимога передбачена п.183.11 ст. 183 Податкового кодексу України. Зокрема, платник податку копії свідоцтва, достовірність яких засвідчена органом державної податкової служби, повинен розміщувати в доступних для огляду місцях у приміщенні такого платника та в усіх його філіях (відділеннях), представництвах.

Чи передбачена Податковим кодексом обов’язковість надання податкової декларації засобами електронного зв’язку? — Нормами п.49.3 ст.49 Податкового кодексу України платникам податків, що не належать до великих та середніх підприємств, надано право вибору у способі подання податкових декларацій. Так, податкова декларація подається до органу державної податкової служби за вибором платника податків, якщо інше не передбачено цим Кодексом, в один із таких способів: а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою; б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення; в) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством. Платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, відповідно до п.49.4 ст.49 Кодексу подають податкові декларації до органу державної податкової служби в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Чи буде нараховуватися дохід за товарами які будуть відвантажені після 1 квітня 2011 року, а оплата за них проведена до зазначеної дати? Податковим кодексом України встановлено перехідні положення стосовно відображення окремих операцій в податковому обліку. Так, відповідно до ст.7 підрозділу 4 «Особливості справляння податку на прибуток підприємств» розділу XX «Перехідні положення» Кодексу дохід не визначається щодо товарів (результатів робіт, послуг), відвантажених (наданих) після дати набрання чинності розділом ІІІ Кодексу в частині вартості таких товарів (результатів робіт, послуг), оплаченої у вигляді авансів (передоплати) до такої дати, у тому числі в період перебування на спрощеній системі оподаткування.

Чи визначаються витрати щодо товарів, отриманих (наданих) після 1 квітня 2011 року, у частині вартості таких товарів, оплаченої у вигляді авансів (передоплати) до такої дати? Податковим кодексом України встановлено перехідні положення стосовно відображення окремих операцій в податковому обліку. Зокрема, відповідно до ст.7 підрозділу 4 «Особливості справляння податку на прибуток підприємств» розділу XX «Перехідні положення» Кодексу витрати не визначаються щодо товарів (результатів робіт, послуг), отриманих (наданих) після дати набрання чинності розділом ІІІ цього Кодексу, у частині вартості таких товарів (робіт, послуг), оплаченої у вигляді авансів (передоплати) до такої дати, у разі якщо такі аванси були враховані платником податку у складі валових витрат на дату їх оплати, а також у період перебування на спрощеній системі оподаткування. Для платників податку на прибуток, що перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну, одночасно з визнанням доходів від продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) на загальній системі оподаткування до складу витрат включається собівартість таких товарів, робіт, послуг, що склалася в період перебування такого платника на спрощеній системі оподаткування, пропорційно сумі визнаних доходів.

Ірина Воротинцева, головний інспектор відділу масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА у Херсонській області

Можливо буде цікаво:

  1. Як обчислюватиметься оподатковуваний дохід СПД – фізичної особи на загальній системі оподаткування у 2011 році
  2. Чи матиме право на формування витрат підприємство – платник податку на прибуток у разі придбання товарно-матеріальних цінностей у платників єдиного податку – фізичних осіб?
  3. Податковим кодексом передбачене пільгове застосування нульової ставки оподаткування до 2016 року для новостворених підприємств, колишніх платників єдиного податку
  4. Податковий кодекс поліпшить адміністрування ПДВ
  5. Платники єдиного податку не являються платниками податку на додану вартість з операцій з постачання товарів та послуг
Лариса Ившина
ljn6317@gmail.com
Украинская журналистка и общественный деятель, главный редактор газеты ПостФактум.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *